Mazelen toch gevaarlijker dan gedacht

Het blijkt namelijk dat het virus het geheugen van het afweersysteem gedeeltelijk aantasten. Mensen die een mazelenbesmetting hebben opgelopen zijn hierdoor vatbaarder voor infecties door andere ziekteverwekkers. Dit is de conclusie van een uitgebreid onderzoek naar mazelen van het Erasmus MC waarop Rory de Vries promoveert.

Informatie over Mazelen
Op onze website vind u informatie rondom het onderwerp Mazelen. Wij proberen zo'n juist mogelijken informatie te verstrekken op onze website. Toch adviseren wij uw bij het vermoeden van 'mazelen' zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts.

Kenmerken van Mazelen

Kenmerken van de mazelen zijn hoge koorts, rode vlekjes en een verzwakking van het algehele afweersysteem van de patiënt. Ruim honderdduizend mensen, waaronder een groot gedeelte kinderen, sterven jaarlijks nog aan de mazelen of aan gevolgen hiervan. Ondanks de beschikbaarheid van een vaccin zijn dit cijfers waar absoluut rekening mee gehouden dient te worden. Feitelijk is men dankzij een vaccin niet meer vatbaar voor een besmetting met mazelen en het is dan ook schrikbarend om te zien dat een dergelijk groot aantal mensen jaarlijks komt te overlijden omdat het mazelen virus het afweersysteem aantast. Deze doden zijn dus onnodig gezien het bestaan van een vaccin hiervoor.

Geheugen “gewist”

Normaal bouwen mensen afweer op tegen een virus nadat ze ermee besmet zijn. Cellen die bij de afweer tegen dit virus betrokken zijn geweest blijven in het bloed aanwezig en kunnen het virus herkennen zodra het nog een keer het lichaam wil binnendringen. Het lichaam weet dan al hoe het het virus moet uitschakelen.

“Mazelen zorgt er echter voor dat deze immunologische geheugen-cellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het immunologisch geheugen voor een deel is ‘gewist’. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte aids”, zegt De Vries.

Mazelen in Nederland

Sterfgevallen door een mazelen infectie zijn in Nederland uiterst zeldzaam. Dit komt omdat hier een goed vaccinatieprogramma beschikbaar is. Toch komt er eens in de 5 tot 7 jaar een epidemie voor. Deze epidemie is dan vooral een lokale geïsoleerde uitbraak die uitbreekt onder niet gevaccineerde mensen. Denk hierbij aan immigranten die uit een land komen waar geen vaccinatie mogelijk is en mensen die uit geloofsovertuiging geen vaccinaties toestaan. Ook zijn er nog steeds mensen die niet bekend zijn met de oplossing voor deze ziekte waardoor deze groep niet gevaccineerd is. Er lopen wel verschillende programma’s om ook onder deze groepen het vaccinatie gehalte te verhogen.

Binnen Europa blijkt wel dat de ziekte langzaam bezig is terrein terug te winnen in verband met de afnemende vaccinatiegraad. De ziekte is ten slotte bijna verbannen uit het westelijk gedeelte van Europa waardoor deze aan actualiteit verliest. Hierdoor waren er alleen in Europa al ruim 30.000 mazelen besmettingen bekend in 2011. Niet mis voor een ziekte die bijna uitgeroeid was.

Mazelen, nog steeds niet uitgeroeid.

De grootste zorg over infectieziekten zoals mazelen in Europa ligt op dit moment bij antibioticaresistentie en de ondermijning van kindervaccinatieprogramma’s. In welvarende landen zoals ons eigen land kent deze ziekte geen grote impact. Echter waren er in de EU in 2011 ruim 30.000 gevallen waarvan ruim een vijfde werd opgenomen. 1 tot 2% kreeg zelfs ernstige complicaties zoals een encefalitis. Bekend is dat de epidemie onder de Roma-bevolking in Roemenië in 2010 gestart is. Verder verspreiding vond plaats onder niet gevaccineerde kinderen in Frankrijk en momenteel heeft de spreiding zelfs Engeland bereikt. Om de doelstelling van de WHO te halen (mazelen-eliminatie in 2015) moeten minstens 95% van alle kinderen tweemaal gevaccineerd zijn. Op het Amerikaans continent was dit gelukt en dat was nagenoeg mazelen vrij. Helaas is Europa nu ‘mazelenexporteur’ en is de ziekte daar opnieuw geïntroduceerd.

Het virus is vooral vatbaar wanneer grote groepen ongevaccineerden bij elkaar leven. ECDC richt zich met name op groepen met een achterstand, zoals de Roma-bevolking in Oost Europa en de zogenaamde ‘Irish travellers’ in Ierland. Hoe bij hen de vaccinatiegraad verhogen is op dit moment het belangrijkste vraagstuk waar de specialisten hun hoofd over breken. Artsen zullen hier een belangrijk rol in moeten spelen want uit onderzoek blijkt dat artsen bij kindervaccinatie een belangrijke rol spelen. Tevens worden zij door ouders ‘vertrouwd’. Veel artsen zijn zich hiervan niet bewust en zij brengen vaccinaties onvoldoende actief onder de aandacht van de ouders. In Bulgarije wordt er bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van ‘health’-mediators. Dit zijn Roma’s die tot gezondheidsbevorderaar worden opgeleid. Sommigen stromen door en worden opgeleid tot arts. De Roma’s zijn in het algemeen niet tegen vaccinatie, het gaat meestal om ‘ongeletterdheid’ en ‘context’ wanneer een oorzaak aangewezen moet worden. Als de vaccinatie op een juiste manier aangeboden wordt door een vertrouwd persoon (in dit geval de “Health mediator“, dan worden bijna alle kinderen gewoon ingeënt.


Advertentie:

 

Informatie over

mazelen, waterpokken, rode hond, bof, mazelen baby, mazelen symptomen, de mazelen, symptomen mazelen, windpokken, oorontsteking, roodvonk, mazelen wiki, mazelen foto, vaccinatie mazelen, mazelen bij volwassenen, coeliakie